Paket: Körpaket (MEDIUM) Järfälla trafikskola

Körpaket (MEDIUM)

Innehåller följande


 10 körlektioner

 Riskettan

 Bokpaket

 

 


 

 

Du kan fördela dina lektioner hur du vill under en giltighetstid som gäller 6 månader från och med inköpsdagen. Man kan använda lektionerna intensivt eller under längre period(under giltighetstid) beroende på dina behov och önskemål. Du har alltid möjligheter att köra två lektioner i rad, det vill säga boka dubbel-lektioner. Vi planerar dina lektioner efter ditt behov och önskemål.

8

Antal lediga platserVillkor för beställning på Nya Järfälla Trafikskola AB

Köpvillkor
Följande villkor gäller för Järfälla Trafikskola AB:s försäljning i Sverige
• 1 Beställning mm
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på körskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.
• 2 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4
• 3 Betalning
Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.
• 4 Leverans och fraktkostnad
Du får dina varor inom 5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 200 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.
• 5 Paket som inte hämtas ut
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 200 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.
• 6 Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)
1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.
3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.
4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.
6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.
Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.
• 7 Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se (Länk)
• 8 Behandling av personuppgifter
När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer XXX Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du på LÄNK till GDPR information på hemsidan
• 9 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.
• 10 Tvist
Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

Kontaktuppgifter
Järfälla Trafikskola AB
Organisationsnummer: 559141-2266
Ynglingavägen 1
177 57 Järfälla
Org. Nr: 559141-2266
Tele: 08-584 106 60
info@jarfallatrafikskola.se
Hemsida: www.jarfallatrafikskola.se

 

Mer information hittar du genom att klicka på villkor

Testlektion 650 :-kr Info