Moped Utbildning

Moped Utbildning

Hur går det till?

När din ansökan om körkortstillstånd är godkänd kan du börja mopedkursen hos oss. Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del (körning). Vi kommer att börja med den teoretiska delen som består av 8 timmar lärarledd teori på skolan. Därefter kommer den praktiska delen av utbildningen som består av 4 timmar körning. Om eleven inte har nått en säker kör-nivå kommer det finnas möjligheter att köra fler timmar mot en separat avgift. När utbildningen är klar måste eleven själv boka och avlägga ett teoretiskt prov hos Trafikverket.

OBS! Avgifter för teoriprov tillkommer då detta är en avgift utanför trafikskolan.

 

Behörighetskrav för moped klass 1

(Har du redan körkort från ett annat EES land behöver du inte gå utbildningen utan kan byta ut det mot ett svenskt körkort om du behöver göra det).

1. Du har fyllt 15 år. 
2. Du ska ha ansökt och fått ett körkortstillstånd med synintyg (vi bjuder på syntestet hos Nya Järfälla Trafikskola)
3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
4. Du ska ha gått en mopedutbildning med tillhörande praktiska moment hos en behörig utbildare.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.

Varför mopedutbildning på Nya Järfälla trafikskola?

Då mopedutbildningen ofta innefattar det käraste vi har, våra barn och ungdomar som är våra framtida samhällsmedborgare, ligger det i skolans och föräldrarnas intresse att utbilda så säkra mopedförare som är möjligt utifrån de resurser man har. Därför har vi på Järfälla trafikskola en gedigen och bestämd plan för hur utbildningen ska gå till.

Testlektion 650 :-kr Info