VILLKOR

 • I och med köp av tjänst av Nya Järfälla trafikskola förbinder sig köparen/eleven till de villkor och regler som skolan ställt för dessa.
 • Alla körlektioner och kurser skall vara betalda i förskott
 • Betalda men ej nyttjade körlektioner och kurser har en giltighetstid på 6 månader därefter är dem förbrukade.
 • Alla priser är exklusive trafikverkets kostnader, dessa får elev eller köpare själv tillstå.
 • Kvitton som utges av trafikskolan är en värdehandling och skall behållas tills alla avtal mellan köpare/elev och trafikskolan är avslutade/fullgjorda.
 • Avbokning av körlektion skall ske senast en(1) helgfri vardag innan kl 13:00. Körlektion som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras.
 • Avbokning av kurstillfälle skall ske senast två(2) helgfria vardagar innan kl 13:00. Kurstillfälle som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras. Eventuellt förbetald avgift för kurstillfälle återbetalas ej.
 • Trafikskolan har rätt att utan tidsbegränsning avboka elev vid körlektion eller kurstillfälle på grund av oförutsedda händelser.
 • Om elev missköter sig under körlektion eller kurstilfälle har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Körlektionen eller kurstillfället kommer att debiteras.
 • Om läraren bedömer att elevens hälsotillstånd är onormalt, så som t.ex. alkoholpåverkan eller sjukdom har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Eleven/köparen kommer att debiteras.
 • All form av våldsamt eller hotfullt beteende av elev/köpare eller närstående/anhöriga till eleven/köparen mot skolan eller dess personal accepteras ej och kommer att beivras.
 • Eleven/köparen förbinder sig att ta med enligt svensk lag giltig legitimation vid varje körlektion och kurstillfälle.
 • Eleven/köparen försäkrar i och med detta informationsblad att hen har tagit del av trafiksolans undervisningsplan.
 • Det ligger på elevens/köparens ansvar att uppdatera eventuella ändringar av hens kontaktuppgifter.
 • Det ligger på elevens/köparens ansvar att ha koll på sina tider/bokningar.
 • Skulle eleven bli sjuk och utebli inför en körlektion eller kurstillfälle ligger det på hens ansvar att medtaga/bifoga giltigt läkarintyg för att körlektionen eller kurstillfället ej ska debiteras.
 • Om eleven/köparen ångrar sig och väljer att få pengarna tillbaka inom 6 månaders period har Nya Järfälla Trafikskola rätt att dra av 10% från summan som ska återbetalas för att täcka sina kostnader (avgifter för registrering, fakturering, administration och skatter).
 • Elevens/köparens personuppgifter kommer att registreras i en databaserad elevmatrikel.
 • Eleven/köparen tillåter härmed att Nya Järfälla trafikskola använder hens uppgifter för marknadsföring eller liknande.

{{ vm.getTotal() }} Kr
Testlektion 599 :-kr
Testlektion 599 :-kr
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER

Måndag 10:00 – 18:00
Tisdag 10:00 – 18:00
Onsdag 10:00 – 18:00
Torsdag 10:00 – 18:00
Fredag 10:00 – 18:00
Lördag 10:00 – 14:00
Lunchstängt 12:00-13:00


Körtider:

Måndag – Fredag 07:00 – 21:00
Lördag 10:00 – 14:00 (100 kr tillägg per lektion)