VILLKOR

 • I och med köp av tjänst av Nya Järfälla trafikskola förbinder sig köparen/eleven till de villkor och regler som skolan ställt för dessa.
 • Alla körlektioner och kurser skall vara betalda i förskott
 • Betalda men ej nyttjade körlektioner och kurser har en giltighetstid på 6 månader därefter är dem förbrukade.
 • Alla priser är exklusive trafikverkets kostnader, dessa får elev eller köpare själv tillstå.
 • Kvitton som utges av trafikskolan är en värdehandling och skall behållas tills alla avtal mellan köpare/elev och trafikskolan är avslutade/fullgjorda.
 • Avbokning av körlektion skall ske senast en(1) helgfri vardag innan kl. 13:00. Körlektion som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras.
 • Avbokning av kurstillfälle skall ske senast två(2) helgfria vardagar innan kl. 13:00. Kurstillfälle som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras. Eventuellt förbetald avgift för kurstillfälle återbetalas ej.
 • Trafikskolan har rätt att utan tidsbegränsning avboka elev vid körlektion eller kurstillfälle på grund av oförutsedda händelser.
 • Om elev missköter sig under körlektion eller kurstillfälle har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Körlektionen eller kurstillfället kommer att debiteras.
 • Om läraren bedömer att elevens hälsotillstånd är onormalt, så som t.ex. alkoholpåverkan eller sjukdom har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Eleven/köparen kommer att debiteras.
 • All form av våldsamt eller hotfullt beteende av elev/köpare eller närstående/anhöriga till eleven/köparen mot skolan eller dess personal accepteras ej och kommer att beivras.
 • Eleven/köparen förbinder sig att ta med enligt svensk lag giltig legitimation vid varje körlektion och kurstillfälle.
 • Eleven/köparen försäkrar i och med detta informationsblad att hen har tagit del av trafikskolans undervisningsplan.
 • Det ligger på elevens/köparens ansvar att uppdatera eventuella ändringar av hens kontaktuppgifter.
 • Det ligger på elevens/köparens ansvar att ha koll på sina tider/bokningar.
 • Skulle eleven bli sjuk och utebli inför en körlektion eller kurstillfälle ligger det på hens ansvar att medtaga/bifoga giltigt läkarintyg för att körlektionen eller kurstillfället ej ska debiteras.
 • Om eleven/köparen ångrar sig och väljer att få pengarna tillbaka inom 6 månaders period har Nya Järfälla Trafikskola rätt att dra av 10% från summan som ska återbetalas för att täcka sina kostnader (avgifter för registrering, fakturering, administration och skatter).
 • Elevens/köparens personuppgifter kommer att registreras i en databaserad elevmatrikel.
 • Eleven/köparen tillåter härmed att Nya Järfälla trafikskola använder hens uppgifter för marknadsföring eller liknande.
 • SAMTLIGA rabatter, erbjudanden, tilfälliga priser reor och liknande gäller enbart om betalning av tjänsten är genomförd och bokförd på Nya Järfälla Trafikskola AB's konto INNAN tjänsten utnyttjas, Nya järfälla Trafikskola AB har rätt att helt häva samtliga erbjudanden och ta fullt pris på samtliga tjänster vid överträdelse.
 • Org.nummer
  559141-2266

{{ vm.getTotal() }} Kr
Testlektion 650 :-kr
Testlektion 650 :-kr
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER

Måndag 10:00 – 18:00
Tisdag 10:00 – 18:00
Onsdag 10:00 – 18:00
Torsdag 10:00 – 18:00
Fredag 10:00 – 18:00
Lördag 10:00 – 14:00
Lunchstängt 12:00-13:00


Körtider:

Måndag – Fredag 07:00 – 21:00
Lördag 10:00 – 14:00 (100 kr tillägg per lektion)