VILLKOR

Mobirise

I och med köp av tjänst av Nya Järfälla trafikskola förbinder sig köparen/eleven till de villkor och regler som skolan ställt för dessa.

Alla körlektioner och kurser skall vara betalda i förskott

Betalda men ej nyttjade körlektioner och kurser har en giltighetstid på 6 månader därefter är dem förbrukade.

Alla priser är exklusive trafikverkets kostnader, dessa får elev eller köpare själv tillstå.

Kvitton som utges av trafikskolan är en värdehandling och skall behållas tills alla avtal mellan köpare/elev och trafikskolan är avslutade/fullgjorda.

Avbokning av körlektion skall ske senast en(1) helgfri vardag innan kl 13:00. Körlektion som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras.

Avbokning av kurstillfälle skall ske senast två(2) helgfria vardagar innan kl 13:00. Kurstillfälle som missas eller ej avbokas enligt korrekt förfarande debiteras. Eventuellt förbetald avgift för kurstillfälle återbetalas ej.

Trafikskolan har rätt att utan tidsbegränsning avboka elev vid körlektion eller kurstillfälle på grund av oförutsedda händelser.

Om elev missköter sig under körlektion eller kurstilfälle har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Körlektionen eller kurstillfället kommer att debiteras.

Om läraren bedömer att elevens hälsotillstånd är onormalt, så som t.ex. alkoholpåverkan eller sjukdom har läraren rätt att avbryta körlektionen eller kurstillfället. Eleven/köparen kommer att debiteras.

All form av våldsamt eller hotfullt beteende av elev/köpare eller närstående/anhöriga till eleven/köparen mot skolan eller dess personal accepteras ej och kommer att beivras.

Eleven/köparen förbinder sig att ta med enligt svensk lag giltig legitimation vid varje körlektion och kurstillfälle.

Eleven/köparen försäkrar i och med detta informationsblad att hen har tagit del av trafiksolans undervisningsplan.

Det ligger på elevens/köparens ansvar att uppdatera eventuella ändringar av hens kontaktuppgifter.

Det ligger på elevens/köparens ansvar att ha koll på sina tider/bokningar.
Skulle eleven bli sjuk och utebli inför en körlektion eller kurstillfälle ligger det på hens ansvar att medtaga/bifoga giltigt läkarintyg för att körlektionen eller kurstillfället ej ska debiteras.

Om eleven/köparen ångrar sig och väljer att få pengarna tillbaka inom 6 månaders period har Nya Järfälla Trafikskola rätt att dra av 10% från summan som ska återbetalas för att täcka sina kostnader (avgifter för registrering, fakturering, administration och skatter).

Elevens/köparens personuppgifter kommer att registreras i en databaserad elevmatrikel.

Eleven/köparen tillåter härmed att Nya Järfälla trafikskola använder hens uppgifter för marknadsföring eller liknande.

KÖROMRÅDEN

Trafikskola Jakobsberg Trafikskola Barkarby och Veddesta Trafikskola Kallhäll Trafikskola Kungsängen och Bro Trafikskola Kista Trafikskola Sollentuna Trafikskola Solna Trafikskola Sundbyberg Trafikskola Hässelby Trafikskola Vällingby

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER

Måndag 09:30 – 18:00
Tisdag 09:30 – 18:00
Onsdag 09:30 – 18:00
Torsdag 09:30 – 18:00
Fredag 09:30 – 18:00
Lördag 10:00 – 14:00
Lunchstängt 13:00-14:00