HANDLEDARUTBILDNING

Vad krävs för att bli handledare?

För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

 • Du har fyllt 24 år.
 • Din elev har ett körkortstillstånd.
 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Läs mer om introduktionsutbildning.

När vi godkänt din ansökan

När Transportstyrelsen godkänt din ansökan skickar vi ett handledarbevis till dig. Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet en vecka att få handledarbeviset.

Du ska alltid ha med handledarskapsbeviset när ni övningskör.

Tänk på att det är du som handledare som ses som förare och är ansvarig vid körningen.

Hur länge gäller handledarbeviset?

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat. Om elevens körkortstillstånd behöver förnyas under tiden ditt handledarskap gäller, behöver du som handledare inte ansöka igen.

Om du blev godkänd som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det handledarbeviset för just den eleven utan tidsbegränsning, så länge körkortet inte blir återkallat.

När kan du inte bli handledare?

Du kan inte bli handledare

 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
 • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
 • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
 • om du redan har 15 giltiga godkännanden som handledare.

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att vi ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan vi kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Introduktionsutbildningen registreras hos oss och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Den elev som övningskör måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen.

Ansök om handledarskap 

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om

 • körkortsutbildningens mål och innehåll
 • de regler som gäller för övningskörning
 • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
 • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Handledaren och eleven behöver bara gå en introduktionsutbildning för att få övningsköra för personbil och lätt lastbil (B-behörighet). Om övningskörningen gäller för något annat fordon, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Detsamma gäller om man vill bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (B96) och eleven redan har B-körkort.

 

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/introduktionsutbildning/

Datum

sep 22 2018

Tid

10:00 - 13:30

Pris

299.00SEK
Kategori

Start typing and press Enter to search